Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Venue Retail Group är det regelverk och den struktur som etablerats för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda verksamheten i bolaget. Ytterst syftar bolagsstyrningen till att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och samtliga intressenters behov av korrekt information om bolaget och dess utveckling.

Bolagsstyrningsrapport 2016/2017
Bolagsstyrningsrapport 2015/2016
Bolagsstyrningsrapport 2014/2015
Bolagsstyrningsrapport 2013/2014

Kontakt

Anders ArverudCFO