Bolagsstämmor 2010

EXTRA BOLAGSSTÄMMA 30 MAR 2010

Protokoll extra bolagstämma 30 mars
Kallelse till extra bolagsstämma 30 mars
Styrelsens beslut om emission och konvertibler
Bilaga A – Konvertibelvillkor
Styrelsens redogörelse (De bilagor som dokumentet hänvisar till finns under rubrik Pressreleaser 2010 resp den sist inlagda 2009)
Revisorns yttrande

ÅRSSTÄMMA 2010
Årsstämma för räkenskapsåret 2008/2009 den 13 januari 2010 i Stockholm.

Kallelse till årsstämma 2010
Handlingar till årsstämma 1)
Handlingar till årsstämma 2
Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2010
Kommunike från ordinarie bolagsstämma