BOLAGSTÄMMOR 2017

Årsstämma 8 december 2017

Kallelse till årsstämma fredag 8 december 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 8 dec 2017
Årsredovisning 2016/2017
Bolagsstyrningsrapport 2016/2017
Revisorsyttrande 8 kap 54§ – ersättningar ledande befattningshavare
Protokoll från årsstämma 8 december 2017

Extra bolagsstämma 28 mars 2017

Kallelse till extra bolagsstämma den 28 mars 2018
Styrelsens förslag till beslut om teckningsoptioner
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8§
Bilaga – Pressmeddelanden efter 20 dec 2016
Bilaga – Årsredovisning 2015-2016
Reviorns yttrande enligt ABL 14 kap. 8§
Fullmaktsformulär bolagsstämma 28 mars 2017
Protokoll extra bolagsstämma den 28 mars 2017

Årsstämma 11 januari 2017

Kallelse årsstämma 11 januari 2017
Fullmaktsformulär årsstämma 11 jan 2017
Revisorsyttrande – ersättningar ledande befattningshavare
Årsredovisning 2015-2016
Punkt 12 – Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Punkt 10 – Valberedningens förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter
Protokoll från årsstämma 11 januari 2017