Incitamentsprogram

Program 2017/2020

En extra bolagstämman beslutade den 28 mars 2017 att emittera 16 121 737 teckningsoptioner. Teckningsberättigade är personer som är eller blir anställda i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 2,60 kronor och teckning av aktier skall ske under perioden 1 maj 2017 till och med den 30 april 2020.
Per den 17 juli 2017 har 15 500 000 optioner tecknats av nyckelpersoner i bolaget. Ledande befattningshavares teckning framgår här.

Program 2015/2019 

En extra bolagstämman beslutade den 30 juli 2015 att emittera 1 828 580 teckningsoptioner. Teckningsberättigade är personer som är eller blir anställda i Bolaget. Teckningskursen uppgår till 28 kronor och teckning av aktier skall ske under perioden 1 september 2015 till och med den 31 augusti 2019. Inga optioner är tecknade per den 28 februari 2017.