Investor Relations

Vi sätter vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information. Intressenter ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

Kontakt

Jonas OttossonVD & Koncernchef
Anders ArverudCFO