AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 28 februari 2017 – VENUE RETAIL GROUPS STÖRSTA ÄGARE

Ägare Antal A-aktier, tusental Övriga aktier, tusental Andel kapital % Andel röster %
Varenne AB 0 23 715 13,8 13,8
Banque Internationale 0 16 886 9,8 9,8
SEB Life International 0 12 577 7,3 7,3
Danica Pension 0 9 176 5,3 5,3
Avanza Pension 0 7 058 4,1 4,1
Summa fem största ägare 0 69 412 40,4 40,4
Summa övriga ägare 0,3 102 468 59,6 59,9
Totalt 0,3 171 880 100,0 100,0