AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 30 september 2017 – VENUE RETAIL GROUPS STÖRSTA ÄGARE

Ägare Antal A-aktier, tusental Övriga aktier, tusental Andel kapital % Andel röster %
Banque Internationale 0 28 725 16,7 16,7
Varenne AB 0 23 715 13,8 13,8
SEB Life International 0 12 542 7,3 7,3
Danica Pension 0 9 118 5,3 5,3
Avanza Pension 0 7 011 4,1 4,1
Summa fem största ägare 0 81 111 47,2 47,2
Summa övriga ägare 0,3 90 769 52,8 52,8
Totalt 0,3 171 880 100,0 100,0