AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 31 oktober 2016 – VENUE RETAIL GROUPS STÖRSTA ÄGARE

Ägare Antal A-aktier Övriga aktier Andel kapital % Andel röster %
Varenne AB 0 23 714 856 13,8 13,8
JP Morgan Bank 0 20 948 913 12,2 12,2
Zimbrine Holding BV 0 12 576 806 7,3 7,3
Danica Pension 0 9 146 572 5,3 5,3
Avanza Pension 0 7 216 218 4,2 4,2
Summa fem största ägare 0 73 603 365 42,8 42,8
Summa övriga ägare 300 98 276 495 57,2 57,2
Totalt 300 171 879 860 100,0 100,0