AKTIEÄGARSTRUKTUR PER 30 november 2017 – VENUE RETAIL GROUPS STÖRSTA ÄGARE

Ägare Antal A-aktier, tusental Övriga aktier, tusental Andel kapital % Andel röster %
Banque Internationale 0 28 725 16,7 16,7
Varenne AB 0 23 715 13,8 13,8
SEB Life International 0 11 842 6,9 6,9
Danica Pension 0 9 118 5,3 5,3
Avanza Pension 0 7 139 4,2 4,2
Summa fem största ägare 0 80 539 46,9 46,9
Summa övriga ägare 0,3 91 341 53,1 53,1
Totalt 0,3 171 880 100,0 100,0