Utdelningspolicy

Koncernens utdelningspolicy är att långsiktigt dela ut 50 procent av resultatet efter skatt, om bolagets situation så tillåter.