Finansiella mål

Venue Retail Groups övergripande målsättning är att skapa värde för aktieägarna. I samband med delårsrapporten för det andra kvartalet 2016 som avlämnades den 24 mars 2016 lämnade styrelsen följande finansiella mål:

  • Accessoarer (Accent/Morris) ska uppnå en EBIT-marginal om 5-7 procent inom 3-5 år
  • Skor (Rizzo/NK) skall ska uppnå en EBIT-marginal om 7-9 procent inom 3-5 år