Kalendarium

  • Delårsrapport första kvartalet, september 2016 – november 2016 avges den 11 januari 2017
  • Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida under vecka 51
  • Årsstämma avhålls den 11 januari 2017
  • Delårsrapport andra kvartalet, december 2016 – februari 2017 avges den 5 april 2017
  • Delårsrapport tredje kvartalet, mars 2017 – maj 2017 avges den 28 juni 2017
  • Bokslutskommuniké avges den 18 oktober 2017