Kalendarium

  • Bokslutskommuniké avges den 18 oktober 2017
  • Årsredovisningen 2016/2017 kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida under vecka 45
  • Årststämma kommer att hållas fredag den 8 december 2017
  • Delårsrapport första kvartalet, september 2017 – november 2017 avges den 11 januari 2018