Kalendarium

  • Bokslutskommuniké 2017/2018 avges den 17 oktober 2018.
  • Årsstämma kommer att hållas tisdag den 11 december 2018