Kalendarium

  • Årsredovisningen 2016/2017 kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida under vecka 46
  • Årsstämma kommer att hållas fredag den 8 december 2017
  • Delårsrapport första kvartalet avges den 11 januari 2018
  • Delårsrapport andra kvartalet avges den 10 april 2018.
  • Delårsrapport tredje kvartalet avges den 27 juni 2018.
  • Bokslutskommuniké 2017/2018 avges den 17 oktober 2018.