Affärsmodell och strategi

Affärsidé
Vi erbjuder det mest prisvärda och moderiktiga sortimentet av accessoarer och skor i Norden.

Mission
Alla ska ha möjlighet att variera sig ofta och mycket med modeprodukter från Venue Retail Groups kedjor.

Vision
Vi ska vara ett lönsamt och omtyckt kedjeföretag med passion för detaljer som gör modet komplett.

Kärnvärden

 • Vi är engagerade
 • Vi tar ansvar
 • Vi gör det enkelt
 • Vi bryr oss

Strategi
Koncernen ska skapa lönsam tillväxt främst genom att:

 • fokusera verksamheten till detaljhandelskedjor med förutsättningar för unik och marknadsledande position inom volymsegmentet för accessoarer och inom det övre pris- och kvalitetssegmentet för skor
 • utveckla affärsområde Accessoarer i såväl befintliga som nya butiker på befintliga marknader och utveckla affärsområde Rizzo genom selektiv nyetablering  – med målet att nå ökad försäljning
 • öka försäljningen genom inspirerande butiker, tydliga koncept och förbättrad kundupplevelse
 • öka effektiviteten genomfokus på konverteringsgrad, försäljning per arbetad timme samt yteffektivitet och efterfrågestyrt varuflöde
 • ta socialt och miljömässigt ansvar
 • fortsätta fokusera på kostnadsmedvetenhet.

Mål
Venue Retail Groups övergripande mål är att bli Nordens ledande nischaktör inom accessoarer. Lönsam tillväxt ska ske genom ökad försäljning i befintliga, förnyade och nya butiker.

Venue Retail Group ska över tiden generera en hög värdetillväxt och därmed avkastning till sina aktieägare.

Styrelsen för Venue Retail Group kommunicerade i samband med delårsrapporten för andra kvartalet 2016 nya finansiella mål:

 • Accessoarer (Accent/Morris) ska uppnå en EBIT-marginal om 5-7 procent inom 3-5 år
 • Skor (Rizzo/NK) skall ska uppnå en EBIT-marginal om 7-9 procent inom 3-5 år