Inköp och produktion

Venue Retail Group har inga egna fabriker utan de varor som bolaget själva designar under eget varumärke produceras hos utvalda tillverkare. Produktionen av de egna varumärkena sker främst i Kina, men även i Indien, Portugal, Spanien och Italien.

Utöver koncernens egna varumärken görs även inköp av externa varumärken där Venue Retail Group inte utövar någon direkt kontroll över produktionen. Däremot gäller koncernens riktlinjer för leverantörer även för dessa samarbeten.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att optimera samarbetet med leverantörer och agenter.

Koncernen arbetar aktivt med EUs kemikalielagstiftning (REACH) för att säkerställa lagkraven. Inom detta område går utvecklingen mycket snabbt och Venue Retail Group har utökat sitt samarbete med externa experter för att säkerställa att koncernen är väl i fas med gällande lagstiftning och andra regelverk.