Kontroller och uppföljning

Medarbetare från Venue Retail Group gör löpande besök och kontroller hos produktionsenheter som tillverkar för de egna varumärkena och får därmed en god uppfattning om produktionsförhållanden och eventuella brister. Revision och genomgång av samarbetet sker regelbundet. Koncernen tar även del av information från inspektioner gjorda av andra företag och externa parter avseende aktuella leverantörer. Nya leverantörer måste säkerställa att de följer koncernens riktlinjer för att kunna godkännas. I särskilda fall tas hänsyn till att en leverantör kan behöva viss tid för att ställa om sin verksamhet