Miljöpåverkan

Venue Retail Groups leverantörer ansvarar för råmaterialet i produkterna men koncernen har tydliga och väldefinierade specifikationer för att styra att lagar och regler inom området följs.

Bolaget är knutet till REPA-registret (Registret för producentansvar och återvinningssystem) och betalar avgifter för att finansiera återvinning. Under kalenderåret 2012 kommer koncernen ansluta sig till Grønt Punkt Noreg som ärmotsvarigheten på den norska marknaden.

Transporter är ett område där företagets verksamhet påverkar miljön. Koncernen har huvuddelen av sin varuproduktion i Asien och leveranserna därifrån sker som regel med fartyg. Inom Europa fraktas varor främst med lastbil och endast i undantagsfall används flygtransport.