Historik

2015-2016
Företagsledningen stärks med Jonas Ottosson, tillträdande VD. Styrelsen gör en strategisk översyn och beslutar om att lägga ner cirka 35 butiker. Nya finansiella mål för Accessoarer och Skor kommuniceras.

2014-2015
Butikskonceptet A-TO-B lanseras i Täby centrum i augusti och i Mall of Scandinavia i november.

2012-2013
Ett år med fortsatt stabil utveckling i ett tufft marknadsklimat. Fokus är på butiksexpansion och satsningar för framtida lönsam tillväxt. I slutet av räkenskapsåret träffar Venue Retail Group avtal om att förvärva Deco Bags AB med 27 accessoarbutiker i bra citylägen och köpcentrum i Sverige. Tillträde den 1 oktober 2013.

2011-2012
Stabil utveckling och förbättrad lönsamhet. Återigen stärker samtliga kedjor sina respektive positioner genom ökade marknadsandelar.

2010-2011
Historiskt resultatlyft och positiv rörelsemarginal (på 5 procent) för första gången på tio år. Samtliga kedjor överträffar marknadens försäljningsutveckling.

2009-2010
Ett nytt accessoarkoncept lanseras. 17 butiker stängs och accessoarverksamheten fokuseras till Sverige och Norge.

2008-2009
Susanne Börjesson tillträder som vd och koncernen byter namn till Venue Retail Group i februari 2009. Ytterligare åtgärdspaket implementeras. Beslut om att fokusera accessoarverksamheten i Norge till en kedja under varumärket Morris.

2007-2008
KOncernens accessoarkedja får namnet Accent och det nya varumärket lanseras på marknaden i Sverige och Norge. Koncernen går in i ett nytt omfattande förändringsarbete för att nå lönsam tillväxt. Den norska accessoarkedjan Morris förvärvas och skokedjan Wedins avyttras.

2006-2007
Ett år med stabilare utveckling. Verksamhetens tre koncept Wedins, Accent och Rizzo börjar ta form.

2005-2006
Ett turbulent år med ett stort antal ändringar i ägarstruktur, styrelse och ledning samt en genomgripande omorganisation. Ett omfattande kostnadsbesparingsprogram genomförs.

2003-2004
Wedins renodlar varumärkesfloran och går från ett flertal varumärken till två; Wedins samt Rizzo. Sko-City med nio butiker förvärvas.

2002
Ny ledning initierar ett omfattande förändringsarbete.

2000
Wedins förvärvar den ledande norska accessoarkedjan Franz Schulz, med 54 butiker. Rizzo öppnar i Norge.

1999
Wedins förvärvar accessoarkedjan Handskmakar’n med 95 butiker i Sverige, Norge och Finland. Skokedjan Rizzo, med tre butiker i Stockholm city, förvärvas.

1998
Wedins förvärvar 33,3 procent av aktierna i lågprisskokedjan Skokanonen med tolv butiker.

1997
Wedins börsnoteras den 1 juli. Under året förvärvas kedjorna Park Sko, Nordlöfs, Skoforum och Lagersons Skosalonger med totalt 30 butiker i Norden.

1995
Hegard Holding AB förvärvar 55 procent av aktierna i Wedins från KF Invest AB.

1990-1993
Wedins beslutar att fokusera på enbart detaljhandeln. Koncernen utökar med 19 butiker.

1989
KF förvärvar Wedins, som nu har 28 butiker.

1980
Ward White Group Ltd., förvärvar Wedins från familjen Wedin. Skotillverkningen läggs ned.

1950-1960
Verksamheten expanderar genom etablering av butiker i norra Sverige.

1900
Wedins grundas av Jonas Petter Wedin i slutet av 1800-talet. 1900 öppnas den första skoaffären i Nyland.