Verksamheten i Venue Retail Group drivs i de två affärsområdena Accessoarer och Skor genom kedjorna Accent och Morris samt Rizzo.

Accent har med sitt erbjudande av accessoarer i volymsegmentet en marknadsledande position i Sverige. Accentbutikerna erbjuder ett brett sortiment väskor, modeaccessoarer och resetillbehör av främst egna varumärken. Vid utgången av räkenskapsåret 2015/2016 fanns totalt 62 Accentbutiker i Sverige.

Morris verkar i volymsegmentet som den största aktören inom väskor, modeaccessoarer och resetillbehör på den norska marknaden med en hög andel externa varumärken. Det totala antalet Morris butiker uppgick till 55 vid utgången av räkenskapsåret 2015/2016.

Rizzo är koncernens ledande nischaktör inom det övre pris- och kvalitetssegmentet inom skor och accessoarer, med egna Rizzobutiker och ett exklusivt varuhuskoncept på NK-varuhusen. Kedjan har en tydlig position med ett etablerat “smart premium”-koncept och med ambitionen att ha den bästa köpupplevelsen i segmentet. Affärsområde Skor hade den 31 augusti 2016 totalt 16 butiker i Sverige.